Privacy

Mondzorg Limburg gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Mondzorg Limburg deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Mondzorg Limburg bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Mondzorg Limburg houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Mondzorg Limburg vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Mondzorg Limburg informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Mondzorg Limburg informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Mondzorg Limburg informeert patiënten indien Mondzorg Limburg bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.